XZ-1 (0)
XZ-2 (0)
XZ-3 (1)

Näme üçin bizi saýlaýar?

Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.

Yşyk çyrasy PAD-A3-Y

Yşyk çyrasy PAD-A3-Y

Önümimiz

450lux 750lux 1800lux;Islän ýeriňizde işlemegiň amatlylygyndan lezzet alyň ...

LED FOTO STUDIO

LED FOTO STUDIO

Önümimiz

LED yşykly ýumşak guty höwesjeň we hünärmen suratçylary üpjün edýär ...

BIZ hakda

Arassa dünýä
Ajaýyp durmuşymyz, has bagtly.

Xinzhao, Şençzheneniň öndürijisi hökmünde LED esasly önümleri öwrenmäge we ösdürmäge ünsi jemläp, LED çyzgy paneli, LED terapiýa çyrasy, LED surat studiýasy gutusy, şeýle hem LED belgili plastinka.etc dizaýn etdik. Biziň gurnama zawodymyz, önüm ammarymyz bar. galyplaýyş zawody we plastmassa sanjym zawody.Esasan, bir önüm taýýar önüme dizaýn etmek barada ýönekeý pikir bilen çykyp biler, Umuman alanyňda, müşderilerimiz üçin bir nokatly hyzmat hödürleýäris.

Xinzhao, otagyň aşagyndaky gaty uzak ýerde, dargap giden demir bölek üçegi bilen diňe iki adam bilen işe başlady, her ýyl bir gije-gündiziň dowamynda her gije diýen ýaly müşderilere önüm iberýär, önümiň her bir bölegi elde ýasalýar hilini ilkibaşdan.

ÖNÜMLER Kategoriýalary

Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.