A4 LED çyzgyly çyra gutusy tagtasy yzarlaýjy aýdymçy çyrasy

A4 LED çyzgyly çyra gutusy tagtasy yzarlaýjy aýdymçy çyrasy

Gysga düşündiriş:

Giň ulanylyşy - ativearamaz film görmek, çeper eserleri yzarlamak, kalligrafiýa, ýazgy ýazmak, tatuirovka geçirmek, tikin taslamalary, rentgen filmleri görmek we başgalar üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Lighteňil we göçme:Bu Ultra inçe çyra gutusy ýeňil, ajaýyp, çeýe we götermek aňsat.Onuň galyňlygy bary-ýogy 0.2dýuým.

sazlap boljak ýagtylykBu yzarlaýan yşyk gutusynyň garalýan wyklýuçatel düwmesi üç derejeli ýagtylygy sazlap bilergowşak yşyk, adaty ýagtylyk we güýçli yşyk.Paneliň kölegesi ýok, ýalpyldawuklygy ýok, yzarlaýyş nusgasy gaty düşnükli we yşyk gutusynda göz goramak tehnologiýasy bar.Dolandyryjylar takyk kalibrleme we kesgitlemek üçin padde hem bar.

USB güýjiÇyra gutusy, noutbuga, ykjam güýje, diwar rozetkasyna we ş.m. birikdirilip bilinýän 1.5m USB kabeli bilen enjamlaşdyrylandyr. Islendik ýerde işlemek we surat çekmek aňsat

Giňişleýin programmaAlmaz boýamak, winil otlamak, 2D animasiýa, galam, kalligrafiýa, nagyş, tatuirovka çyzmak, eskiz we çyzmak, akym, tikin taslamalary, reňkli aýna, rentgen görmek we ş.m. üçin ajaýyp zat. gözlemek işi.Şeýle hem hudo .nik dostuňyz ýa-da çagaňyz üçin ajaýyp sowgat.

Ygtybarly ulanmakBu ýagtylyk stoly ýokary hilli çipden, hemişelik naprýa .eniýeden, hemişelik tokdan, stroboskopikden, radiasiýadan we ulanmak üçin ygtybarlydan ýasalýar. 3Sertifikasiýa alyň, bu önüm hakda soraglaryňyz bar bolsa, e-poçta arkaly habarlaşyň, size beren soraglaryňyza jogap bereris ilkinji gezek bolar

Şençzhenen Sinzhao Fotoelektrik Tehnologiýa Co., Ltd.önüm dizaýn toparymyz we tehniki in engineeringenerçiligimiz bar, şonuň üçin OEM / ODM biziň güýçli artykmaçlyklarymyzdyr.

Esasy bazarymyz Europeanewropa ýurtlary we Amerikan ýurtlary.LED çyzgy paneli bilen 1-nji orunda durýarys

Bu gün Amazon ABŞ-da 65%, Amazon UK-da 45%, BOL.com-da 38%, Takealot-da 10% -i öz içine alýan zatlarymyzy buýsanç bilen paýlaşýarys.

Dünýädäki dostlarymyzy önümimizi, kompaniýamyzy barlamak, bize seslenme we teklip bermek üçin garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.