6 reňkli fon bilen bukulýan göçme kamera surata düşürilen surat studiýasy gutusy

6 reňkli fon bilen bukulýan göçme kamera surata düşürilen surat studiýasy gutusy

Gysga düşündiriş:

Umumy ululygy: 30 * 30 sm

Açylýan ululygy: 30 * 30 * 30 sm

Material: suw geçirmeýän mata

Lightagtylyk çeşmesi: LED

Öçürmek düwmesi: daşarky slaýder

Naprýa .eniýe: 5V

Kuwwaty: 11.5W

Häzirki: 2.3A

iki hatar çyra monjuklary: 84 + 120

Reňk temperaturasy: 5570k


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Açyk LED yşyk monjuklary deň paýlanýar we dökülen bedeniň professional şöhlelendiriji matasy ýagtylygy dökülen bedeniň her burçuna deň paýlaýar.Lightagtylygyň ýagtylygy güýçli we birmeňzeşdir we önümiň düşürilişinde garaňky burç ýok, şonuň üçin ýeňil erkin, çalt surata düşürmek we göni ak fon suratlaryny durmuşa geçirmek üçin.

AOAK ÇadyrySurata düşürmek çadyry şöhlelendiriji matadan durýar.Lightagty monjuklardan çykýan ýagtylyk çyzyklary, şöhlelenýän içki diwaryň täsiri astynda surat studiýasynyň her burçunda has deň paýlanýar, şonuň üçin akja has ýagty we ýagtylyk birmeňzeş bolar.

HOWPSUZ GÜOWÇ ADAPTERIDimmer aýlaw düwmesi goşmaça gurulmazdan ýagtylygy aňsatlyk bilen sazlaýar.Alýumin gabygynyň ýeňil plastinkasynda gowy ýylylyk ýaýramagy we ömri ýokary.Birikdirilen diffuzor mata we 6 sany PVX fon (gara, ak, mämişi, ýaşyl, gyzyl, gök) sahnalary düzmek we poçta gaýtadan işlemekde tygşytlamak aňsat we amatly.

KÖP KÖP ULANYLMAK: Çekimli mugt LED çyrasy blog açmak, gözellik suratlary, portretler, stilistler, nauşnikler we başgalar üçin amatly!Size iň gowy ýagtylygy tapmak üçin reňki ýylydan salkyn we halkanyň burçuny sazlaň.Göni ýaýlymda görkezilýän sapaklary surata düşürmek we başgalar üçin ajaýyp.
MOUNT: Standart toplumy bolan bu halka çyrasy, iphone, ykjam enjamlar, sanly kameralar we 10 kilograma çenli hereket kameralary üçin duralgalary öz içine alýar.Amatly göteriji gap, ykjam surata düşürmek üçin ähli zerurlyklary gaplamagy aňsatlaşdyrýar.

Şençzhenen Sinzhao Fotoelektrik Tehnologiýa Co., Ltd.önüm dizaýn toparymyz we tehniki in engineeringenerçiligimiz bar, şonuň üçin OEM / ODM biziň güýçli artykmaçlyklarymyzdyr.

Esasy bazarymyz Europeanewropa ýurtlary we Amerikan ýurtlary.LED çyzgy paneli bilen 1-nji orunda durýarys

Bu gün Amazon ABŞ-da 65%, Amazon UK-da 45%, BOL.com-da 38%, Takealot-da 10% -i öz içine alýan zatlarymyzy buýsanç bilen paýlaşýarys.

Dünýädäki dostlarymyzy önümimizi, kompaniýamyzy barlamak, bize seslenme we teklip bermek üçin garşylaýarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.