6 reňkli fon bilen bukulýan göçme kamera surata düşürilen surat studiýasy gutusy

6 reňkli fon bilen bukulýan göçme kamera surata düşürilen surat studiýasy gutusy

Gysga düşündiriş:

Umumy ululygy: 40 * 40 sm

Açylýan ululygy: 40 * 40 * 40 sm

Material: suw geçirmeýän mata

Lightagtylyk çeşmesi: LED

Öçürmek düwmesi: daşarky slaýder

Naprýa .eniýe: 5V

Kuwwaty: 12.5W

Häzirki: 2.5A

iki hatar çyra monjuklary: 162 + 120

Reňk temperaturasy: 5700k


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Açyk LED yşyk monjuklary deň paýlanýar we dökülen bedeniň professional şöhlelendiriji matasy ýagtylygy dökülen bedeniň her burçuna deň paýlaýar.Lightagtylygyň ýagtylygy güýçli we birmeňzeşdir we önümiň düşürilişinde garaňky burç ýok, şonuň üçin ýeňil erkin, çalt surata düşürmek we göni ak fon suratlaryny durmuşa geçirmek üçin.

AOAK ÇadyrySurata düşürmek çadyry şöhlelendiriji matadan durýar.Lightagty monjuklardan çykýan ýagtylyk çyzyklary, şöhlelenýän içki diwaryň täsiri astynda surat studiýasynyň her burçunda has deň paýlanýar, şonuň üçin akja has ýagty we ýagtylyk birmeňzeş bolar.

DÜZGÜN GÖRNÜŞSurat çyrasy gutusy bar144kompýuter yşyklary ,2800-5600K reňk temperaturasy, 3380 LM lýumen , 0-100% ýagtylyk üýtgemegi.Çekimsiz we ýumşak we üznüksiz ýagtylygyň birmeňzeşligini üpjün edip biler we kölege ýa-da obýekt şöhlelenmesini goýmaz.Şeýle hem, reňk öwüşginini gowy ýerine ýetirýär we ýokary hilli atyş gurşawyny üpjün edýär.

HOWPSUZ GÜOWÇ ADAPTERIDimmer aýlaw düwmesi goşmaça gurulmazdan ýagtylygy aňsatlyk bilen sazlaýar.Alýumin gabygynyň ýeňil plastinkasynda gowy ýylylyk ýaýramagy we ömri ýokary.Birikdirilen diffuzor mata we 6 sany PVX fon (gara, ak, mämişi, ýaşyl, gyzyl, gök) sahnalary düzmek we poçta gaýtadan işlemekde tygşytlamak aňsat we amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.