LED Gözleg tagtasy Ultra inçe ýokary ýagtylyk A4 Ölçeg çyzgy çyzgysy

LED Gözleg tagtasy Ultra inçe ýokary ýagtylyk A4 Ölçeg çyzgy çyzgysy

Gysga düşündiriş:

“LARGE SIZE DRAWING BOARD”: “A” diapazonyny doly gurşap bilýän LED yzarlaýjy yşyk gutusynyň uly ululygy.4görnüşli kagyz.Lightagtylyk şöhlesi çyzgy tagtasynyň ýüzüni birmeňzeş ýagtylandyrýar we şeýlelik bilen surat çekmek üçin has aýdyň we has gowy wizual tejribe berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

GÖRNÜŞLI we amatly: Görüş iş meýdany14tarapyndan10.4dýuým, A üçin dogry4 kagyz ulanylyşy.

Innowasiýa dizaýnyLightagtylyk ýassygy ulta-inçe (0,2 '') we ýeňil agramly bolsa-da, berk material we ussatlyk bilen binýadyny deformasiýa etmezden ýeterlik derejede berkitmeli.Surfaceer ýüzüne keseligine we dikligine hökümdarlar gelýär, degişli pozisiýada takyk çyzmagy aňsatlaşdyrýar.

Düzülip bilýän ýagtylykÇyzgy tagtasynyň içindäki LED çyrasy ýalpyldawuk we gözleri goraýar.Gözleg paneliniň ýagtylygy, fonuňyzyň daşky ýagtylygyna gabat gelmek üçin düwmä basyp 3 dürli derejede sazlanyp bilner. Lightagtylyk paneli çyrany gutudan daşdan çykarmaz.çyzmakdan biynjalyk bolmazlygy üçin.

Giňişleýin programmaBu gözleg paneli, 2D animasiýa, kalligrafiýa, nagyş, ýazgy ýazmak, tatuirovka geçirmek, eskiz we çyzmak, akym, tikin taslamalary, reňklenen aýna, rentgen görmek we ş.m. üçin Täze ýyl, doglan gün ýa-da başgalar üçin iň gowy sowgat bermek üçin amatlydyr. dynç alyş.

USB bilen işleýär“Comzler Tracing” çyra gutusy 1pc USB tok kabeli bilen gelýär, islendik noutbugy, tok bankyny ýa-da USB adapterini birikdirip, ýagtylyk gutusyny aňsatlyk bilen işledip bilersiňiz. Kabeliň wilka birikdirilmezligi üçin C görnüşli porty kabul edýäris. zarýad almak.

Ygtybarly hilÖçüp bilýän ýagtylyk aýratynlygy we ekologiýa taýdan arassa LED ýagtylyk çeşmesi, kaloriki gymmaty azaltmagy üpjün edýär we ömrüň dowamlylygy50000 sagat.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER Kategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.